เช่ารถเทรลเลอร์โลวเบท ราคา, เช่ารถเทรลเลอร์โลวเบทกรุงเทพ, รังสิต, ปทุมธานี

  • รถเทรลเลอร์โลวเบท 22 ล้อ 3 เพลา พื้นที่บรรทุกกว้าง (3.20 ม. ยาว 9.5 ม. สูง 1.10 ม.) ” รับน้ำหนักสูงสุดได้ถึง 29 ตัน “
  • รถเทรลเลอร์โลวเบท 22 ล้อ 3 เพลา พื้นที่บรรทุกกว้าง (2.50 ม. ยาว 12 ม. สูง 1.50 ม.)
รถ เท ร ล เลอ ร์ กรุงเทพ
เช่ารถเทรลเลอร์โลวเบท ราคา
เช่ารถเทรลเลอร์โรวเบท ราคา
เช่ารถเทรนเลอร์โลเบท-ปทุมธานี
เช่ารถเทรนเลอร์โลเบท ราคาเท่าไหร่