ให้เช่าเครื่องจักร ให้เช่ารถเครน และธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรกลหนักงานก่อสร้าง “ยก โยก ย้าย (เครน) ปลอดภัย ไร้กังวล”

ปัจจุบันโครงการก่อสร้างถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศก็ว่าได้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการก่อสร้างในไทย มีเพิ่มขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน โครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาว รถเครนถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาโครงการต่างๆ ดังกล่าว

บริการให้เช่ารถเครน” จึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญของวงการก่อสร้างและอุตสาหกรรม การมองหาบริการให้เช่ารถเครน ควรเลือกจากผู้ประกอบการที่มีความพร้อมด้านรถเครน เครื่องมือต่างๆ รวมถึงความพร้อมของพนักงานขับรถ ซึ่งหลักการสำคัญๆ ในการเลือกบริษัทให้เช่ารถเครน ควรมีดังนี้ 

ให้เช่าเครื่องจักร

1. พนักงานขับรถจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้รถเครน

ต้องมีการเรียนรู้ ฝึกอบรมการควบคุมรถเพื่อให้เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด และต้องมีใบอนุญาตในการขับรถเครน

มาตรฐานของกำลังรถเครน

2.ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงและต้องสวมใส่ชุดปฏิบัติงานที่รัดกุม มีความปลอดภัย

ให้เช่าเครื่องจักรงานก่อสร้าง

3.ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง ผู้ควบคุมจะต้องตรวจเช็คระบบต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและสมบูรณ์มากที่สุด

ควรตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องจักรให้ปกติ ก่อนทำการยกชิ้นงาน

เช่ารถเครนยกของ

4.ต้องเรียนรู้การใช้สัญญาณมืออย่างแม่นยำและถูกต้อง 

จะต้องสวมใส่อุปกรณ์เพื่อเสริมความปลอดภัย ควรปรึกษาหารือในการเตรียมการ และวิธีการให้สัญญาณกับหัวหน้างาน 

เช่ารถเครนยกเครื่องจักร

5. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้มาตรฐานของกำลังรถเครนที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ ควรดำเนินการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบอย่างสูงสุด

สามารถประเมินน้ำหนักของวัตถุที่จะทำการยกได้ จะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา

การเลือกเช่ารถเครนในสมัยนี้เป็นที่นิยมอย่างมากของผู้ว่าจ้าง เนื่องจากช่วยร่นระยะเวลาในการทำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว ปลอดภัยและทันเวลา ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า 

บริษัท รังสิตเครน จำกัด มีความถนัดในเรื่องของการยก ย้าย วัตถุที่มีน้ำหนักมาก ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มีรถเครนที่มีสมรรถภาพในการยก ย้าย เครื่องจักรหลายขนาด พร้อมทีมงานที่ผ่านการอบรมมีใบเซอร์คนขับ และใบปจ.2 สามารถเข้าทำงานโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย คนขับผ่านการอบรมจากวิศวกรผู้ชำนาญการเป็นอย่างดี มีทักษะสูงและมากประสบการณ์ มั่นใจได้ว่าโครงการงานก่อสร้างของคุณจะเสร็จตามแผนงาน และยังเน้นเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง นับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุด