ให้เช่ารถบดถนน ขนาด 10 ตัน, เช่ารถบด 10 ตันกรุงเทพ, รังสิต, ปทุมธานี พร้อมคนขับ

รังสิตเครน ให้เช่า รถบดถนนขนาด 10 ตัน(หน้าเหล็ก-หลังยาง), รถบดไดนาแพค(DYNAPAC) แรงกดทับ 10-20 ตันสำหรับงานบดอัดถนน งานก่อสร้าง งานถนน งานกรมทาง งานปรับพื้น ให้เช่ารถบดแบบรายวัน และให้เช่ารถบดแบบรายเดือน พร้อมพนักงานขับรถบด

 
ให้เช่ารถบด 10 ตันกรุงเทพ
  1. รถบดถนนขนาด 10 ตัน ให้เช่าแบบรายวัน 
  • เช่ารถบดถนนขนาด 10 ตันรายวัน ราคา คิดค่าเช่า เริ่มทำงานตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น. 8 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน นอกเหนือจาก 8 ชั่วโมง คิดเป็น OT (รวมคนขับและรวมค่าน้ำมัน)
       1.1 ทำงาน 8 ชม. (เต็มวัน) ตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น.

    2 . รถบดถนนขนาด 10 ตัน ให้เช่าแบบรายเดือน

  • เช่ารถบดถนนขนาด 10 ตันรายเดือน ราคา คิดค่าเช่า เริ่มทำงานตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น. 8 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน นอกเหนือจาก 8 ชั่วโมง คิดเป็น OT (รวมคนขับ)

              2.1 คนขับ + น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) *** จากผู้เช่า
              2.2 คนขับ + น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) *** จากผู้ให้เช่า

งานบริการให้เช่ารถบดขนาด 10 ตัน ทั้งแบบรายวันและแบบรายเดือน *** ยังไม่รวมราคาค่าขนย้าย (ราคาค่าขนย้ายขึ้นอยู่ตามระยะทางกิโลเมตร)
หากสงสัยสอบถามโดยตรง โทร.063-2453232